Przepisy

Przewożenie dzieci w samochodzie – przepisy i taryfikator mandatów

Wystawianie mandatów za przewożenie dzieci tyłem do kierunku jazdy, dzieci bez kurtek, dzieci na przednim siedzeniu jest niezgodne z prawem.
Mandat można z kolei otrzymać za przewożenie dziecka poza fotelikiem lub za niewłaściwy fotelik, niepasujący do gabarytów dziecka lub jego niepoprawną instalację.
Jak przewozić dziecko zgodnie z prawem? Przeczytajcie:


W oparciu o prawo o ruchu drogowym w skrócie napiszę do czego macie prawo:

* możecie przewozić dziecko na przednim siedzeniu w foteliku tyłem do kierunku jazdy ALE musicie mieć NIEAKTYWNĄ poduszkę powietrzną (prawo o ruchu drogowym rozdział 5, art. 45 ust. 2.4)

* możecie przewozić dzieci na przednim siedzeniu w fotelikach przodem do kierunku jazdy (poducha może być aktywna, jednak zazwyczaj zalecam jej wyłączenie)

* musicie przewozić dziecko w foteliku lub urządzeniu przytrzymującym do wzrostu 150 cm

* możecie dziecko niższe niż 150 cm przewozić z przodu ale tylko w foteliku

* jeżeli wasze dziecko jest przesadnie ciężkie i nie możecie mu dobrać odpowiedniego fotelika, to zgodnie z prawem możecie przewozić je bez fotelika na tylnej kanapie powyżej 135 cm (zalecam rozwagę, bo nie zawsze pasy da się dobrze zapiąć dzieciom ok. 140 cm) (art. 39 ust. 3b)

Czyli tak. Dziecko 30 kg i 140 cm musicie wozić w foteliku, ale 140 cm i 37 kg możecie wozić bez fotelika tylko z tyłu (tu odsyłam do przepisów prawo o ruchu drogowym rozdział 5, art 39, ust 3 i 3b)

Tak na marginesie są na naszym rynku takie foteliki jak Diono Monterey II z amerykańską homologacją do 54 kg i do przeszło 160cm wzrostu, więc te dzieci, które ważą ponad 36 kg wrzucamy do Diono i po temacie 😉

Na polskim rynku jest też już BeSafe izi FlexFix iSize – w tym foteliku wozimy dziecko od 100 do 150 cm wzrostu – BEZ LIMITU WAGOWEGO! (http://fotelove.com.pl/2018/02/25/besafe-izi-flexfix-pierwszy-fotelik-od-4-roku-zycia-z-homologacja-isize/)


Mandaty

11 sierpnia 2017 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia z 18 lipca 2017 r. DzU z 27 lipca 2017 r., poz. 1436 o wysokościach mandatów za nieprawidłowe przewożenie dzieci.

Nie będzie już domniemywania czy taryfikator obejmuje ustępy 3a, b i c art. 39.
Szczególnie ciekawy jest Ust. 3a: „Foteliki bezpieczeństwa dla dziecka oraz inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci są instalowane w pojeździe, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.”

Czyli jak kupicie sobie fotelik który zapina się na isofix i top tether, ale zaczepu top tether nie macie w aucie, to łamiecie prawo, bo nie zamontowaliście fotela zgodnie z zaleceniami producenta. Albo jak noga jest luźna od fotelika, kiedy powinna być zaparta w podłodze – to też jest montaż niezgodny z zaleceniami.


Mandat 150 zł i 6 punktów karnych

  1. Przewożenie dziecka poniżej 150 cm w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci: (z wyłączeniem art.39 ust.3b i 3c),
  2. Przewożenie dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu przy aktywnej poduszce powietrznej (art. 45 ust. 2 pkt. 4)
  3. Przewożenie dziecka poniżej 150 cm na przednim siedzeniu bez fotelika/urządzenia przytrzymującego (art. 45 ust. 2 pkt. 6)
  4. Przewożenie dziecka w foteliku/urządzeniu przytrzymującym zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta (art.39 ust.3a)
  5. Przewożenie dziecka poniżej 3 lat w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik/urządzenie przytrzymujące (czyli maluchem z dwulatkiem z tyłu nie można, ale z 5cio latkiem już tak #fucklogic)
  6. Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.

No to chyba wszystko, żeby się nie nie dać się zrobić w balona.
Ewentualnie druknijcie sobie art. 39 i 45 kodeksu drogowego i miejcie w aucie.
Żaden policjant nie będzie dyskutować z przepisami przecież, a tym bardziej nie przyzna się do tego, że ich nie zna / nie rozumie.


Ustawa prawo o ruchu drogowym, rozdział 5

art. 39

Art. 39.3 W pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3b, w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z:
1) masą i wzrostem dziecka oraz
2) właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe.

3a. Foteliki bezpieczeństwa dla dziecka oraz inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci są instalowane w pojeździe, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.

3b. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z warunkami, o których mowa w ust. 3.

3c. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci.

art. 45

Art. 45.2 Kierującemu pojazdem zabrania się: 

4) przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka;
5) przewożenia dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci;
6) przewożenia na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu.