O wszystkim i o niczym,  Przepisy

Odszkodowanie za uszkodzony fotelik samochodowy cz.2 – stanowisko Rzecznika Finansowego

Dostałam sporo wiadomości, że mój poprzedni wpis o odzyskiwaniu odszkodowania za fotelik samochodowy biorący udział w wypadku bardzo Wam się przydał.
Jakby ktoś go jednak nie znał, to tu macie do niego link:

Pojawiło się też dużo pytań, które skierowane zostały do Rzecznika Finansowego (https://rf.gov.pl/) – to jest instytucja, która odpowie Wam na wszystkie pytania i wyjaśni, jakie macie prawa starając się o odszkodowanie.

Oto najczęściej pojawiające się pytania:

 1. Czy Towarzystwo Ubezpieczeniowe (dalej: TU) ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, gdy poszkodowany zagubił paragon/ fakturę dotyczącą zakupu fotelika?
 2. Czy TU ma prawo pomniejszenia kwoty odszkodowania o współczynnik amortyzacji w przypadku wypłaty z polisy OC?
  1. Jeżeli tak, to na podstawie jakich przepisów?
  2. Jeżeli tak, to czy ma prawo naliczyć amortyzacje już w pierwszym roku użytkowania fotelika (np. po dwóch miesiącach od zakupu)?
 3.  Czy w sytuacji, gdy fotelik znajdował się w taksówce (własność klienta) biorącej udział w wypadku, właściciel ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku (sprawca nie jest kierowca taksówki)?
 4. Czy w sytuacji wymienionej w pkt 3, ale to kierowca taksówki jest sprawca, czy poszkodowany ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów z jego polisy OC/ AC? Czy też może dochodzić odszkodowania tylko na drodze cywilnej?
 5. Czy w sytuacji, gdy użyczyliśmy fotelik osobie trzeciej, której samochód brał udział w wypadku, mamy prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy, gdy nasz fotelik znajdował się w samochodzie poszkodowanego?
 6. Czy w sytuacji wymienionej w pkt 5, gdzie sprawca wypadku była osoba, której pożyczyliśmy fotelik możemy ubiegać się o odszkodowanie z jego polisy OC/ AC? Czy też możemy dochodzić odszkodowania tylko na drodze cywilnej?
 7. Foteliki, a ubezpieczenie autocasco
 8. TU kazało przedstawić dokument potwierdzający utylizację fotelika – gdzie to załatwić?

Poniżej odpowiedzi Piotra Budzianowskiego z Biura Rzecznika Finansowego (na samym końcu odpowiedzi do pobrania w formie PDF, jeżeli macie potrzebę pobrania i pokazania ubezpieczalni)


1. Czy Towarzystwo Ubezpieczeniowe (dalej: TU) ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, gdy poszkodowany zagubił paragon/ fakturę dotyczącą zakupu fotelika?

Brak dowodu potwierdzającego zakup fotelika (paragon/faktura) nie powinien być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku uszkodzenia/zniszczenia fotelika.

Warto pamiętać, co oczywiście w sytuacji kiedy bierzemy udział w zdarzeniu nie jest dla nas wtedy najważniejsze, że powinniśmy sami starać się zabezpieczyć dowody potwierdzające, że w zdarzeniu brał udział nasz fotelik – wzmianka w oświadczeniu sprawcy czy notatce policyjnej, dokumentacja fotograficzna wykonana smartfonem.

Warto wskazać, że w postepowaniu likwidacyjnym to na ubezpieczycielu ciąży ciężar dowodu w zakresie wykazania, że nie jesteśmy właścicielem danej rzeczy, a tym samy nie jesteśmy uprawnieni do odszkodowania.


2. Czy TU ma prawo pomniejszenia kwoty odszkodowania o współczynnik amortyzacji w przypadku wypłaty z polisy OC?

a) Jeżeli tak, to na podstawie jakich przepisów?

b) Jeżeli tak, to czy ma prawo naliczyć amortyzację już w pierwszym roku użytkowania fotelika (np. po dwóch miesiącach od zakupu)?

Problematyka wyliczenia właściwej kwoty odszkodowania za uszkodzony fotelik jest wbrew pozorom skomplikowaną sprawą, a orzecznictwo sądowe czy doktryna prawa ubezpieczeniowego nie podejmują tego tematu.

W opinii Rzecznika Finansowego, potrącenia amortyzacyjne/zużycie nie powinny być stosowane, ponieważ dziecięcy fotelik samochodowy jest dosyć specyficznym wyposażeniem, które wraz z upływem czasu nie traci swoich funkcji i właściwości dotyczących bezpieczeństwa, a to jest jego główna funkcja.

W wyniku zdarzenia i uszkodzenia naszego fotelika, zostaliśmy pozbawiani możliwości korzystania z tej rzeczy i zakład ubezpieczeń powinien nam wypłacić odszkodowanie pozwalające nabyć nowy fotelik określonej marki i modelu, a jeśli nie jest już produkowany to taki który będzie spełniał takie funkcje bezpieczeństwa, jakie oferował wcześniej nasz fotelik. Zwykle ta wartość obliczana jest na podstawie dostarczonego paragonu/faktury.

Jeśli nie dysponujemy dokumentem potwierdzającym poniesione koszty zakupu fotelika, pozostaje wymagać od ubezpieczyciela rzetelnego wyliczenia odszkodowania za uszkodzone mienie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem dlaczego dana rzecz przedstawia taką wartość i w jaki sposób została ona ustalona wraz ze wskazaniem gdzie za taką kwotę możemy nabyć fotelik określonej marki i modelu, a jeśli nie jest już produkowany to o zbliżonych funkcjach bezpieczeństwa.


3. Czy w sytuacji, gdy fotelik znajdował się w taksówce (własność klienta) biorącej udział w wypadku, właściciel ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku (sprawcą nie jest kierowca taksówki)?

Odszkodowania w sytuacji przedstawionej w pytaniu należy domagać się od ubezpieczyciela OC sprawcy zdarzenia.


4. Czy w sytuacji wymienionej w pkt 3, ale to kierowca taksówki jest sprawcą, czy poszkodowany ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów z jego polisy OC/ AC? Czy też może dochodzić odszkodowania tylko na drodze cywilnej?

Odpowiedzialność kierującego taksówką (przewóz zarobkowy) wobec przewożonych osób oraz mienia (nasz fotelik dziecięcy) opiera się na restrykcyjnej zasadzie ryzyka. Oznacza ona co do zasady odpowiedzialność kierującego za szkodę, chyba że nastąpi jedna z przesłanej wyłączających odpowiedzialność sprawcy (ubezpieczyciela): wyłączna wina poszkodowanego, wyłączna wina osoby trzeciej, siła wyższa.

Zatem jeśli sprawcą zdarzenia jest kierujący taksówką to z jego ubezpieczenia OC należy dochodzić odszkodowania.


5. Czy w sytuacji, gdy użyczyliśmy fotelik osobie trzeciej, której samochód brał udział w wypadku, mamy prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy, gdy nasz fotelik znajdował się w samochodzie poszkodowanego?

Odszkodowania w sytuacji przedstawionej w pytaniu należy domagać się jako właściciel uszkodzonej rzeczy od ubezpieczyciela OC sprawcy zdarzenia. Można także upoważnić osobę, której użyczyliśmy fotelik, do odbioru odszkodowania.

Przepisy prawa cywilnego dają możliwość ubiegania się o odszkodowanie przez osobę, której użyczyliśmy rzeczy, ponieważ posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny) – najlepiej, jeśli na okoliczność użyczenia będzie sporządzona stosowna umowa.


6. Czy w sytuacji wymienionej w pkt 5, gdzie sprawcą wypadku była osoba, której pożyczyliśmy fotelik możemy ubiegać się o odszkodowanie z jego polisy OC/ AC? Czy też możemy dochodzić odszkodowania tylko na drodze cywilnej?

Odpowiedzialność kierującego za szkody powstałe w pożyczonym i przewożonym foteliku będzie kształtowała się na zasadzie winy. Oznacza to, że jeśli kierujący spowoduje kolizję/wypadek i uszkodzeniu ulegnie użyczony mu fotelik, to odszkodowania należy domagać się jako właściciel uszkodzonej rzeczy, od ubezpieczyciela OC sprawcy zdarzenia.

7. Foteliki, a ubezpieczenie autocasco

Umowy ubezpieczenia dobrowolnego autocasco (AC) występujące na rynku zwykle przewidują, że wyposażenie pojazdu jest objęte ochroną ubezpieczeniową (do wyposażenia zalicza się zwykle zgodnie z definicjami w ogólnych warunkach ubezpieczenia sprzęt i urządzenia służące bezpieczeństwu jazdy, a więc również foteliki), jednakże musi być ono własnością ubezpieczonego i to ubezpieczony jest uprawniony do otrzymania odszkodowania.

>> PLIK DO POBRANIA <<


TU kazało przedstawić dokument potwierdzający utylizację fotelika – gdzie to załatwić?

Jedna z moich klientek miała okazję się przekonać o tym, że załatwienie odpowiedniego dokumentu nie jest wcale takie łatwe. Zutylizować fotelik należy zgodnie z wymaganiami TU. Jeżeli życzą sobie dokument potwierdzający utylizację, należy zapytać jak taki dokument ma wyglądać.
Jedna z ubezpieczalni wskazała Ekoport, jako miejsce właściwe do załatwienia sprawy. Niestety w Ekoporcie powiedziano, że fotelik chętnie wezmą, ale dokumentu nie wystawią. To samo powiedziano w Stena Recycling oraz TOM. Dopiero w MPO udało się fotelik zutylizować wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi jego utylizację oraz poinformowano, że także Remondis powinien przyjąć fotelik wraz z wystawieniem dokumentów potwierdzających utylizację.


Pomoc merytoryczną zapewniła niezrównana Ewa Sitek vel E. Siek ❤

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.